ОСВЕТИТЕЛИ ЗА МАШИНИ

Предлаганите от "Ротех" осветители за машини са окомплектовани с високоефективен източник на светлина – волфрам-халогенна лампа с алуминизиран или дихроичен рефлектор. Въпреки малките габаритни размери и тегло, осветителите постигат голяма концентрация на светлинния поток и висок коефициент на полезно действие.

Задължителната маркировка, нанесена върху стикера, е съобразена с изискванията на българските и европейски стандарти за безопасност.

Основни технически параметри:

Захранващо напрежение

12 V / 24 V

Номинална мощност

35 W / 20 W

Светлоизточник

- волфрам-халогенна ампула, с цокъл G 4

 

- волфрам-халогенна лампа с дихроичен рефлектор, с цокъл GU 5.3

В зависимост от потребностите на клиента предлагаме разнообразни варианти на изпълнение на основните ни модели:

Модeл ОММ 002.000.000

Светлоизточник

волфрам-халогенна ампула с цокъл G 4

 

- 12 V / 20 W

 

- 12 V / 35 W

 

- 24 V / 20 W

Корпус на осветителя

стъклонапълнен полиамид ПАС 30

Степен на защита

IP 54 (защитени срещу проникване на прах и влага под всякакъв наклон)

Клема за зануляване на гъвкавото шлангово съединение

Влагозащитен ключ на корпуса на осветителя

Степен на защита

IP 54

Клас на защита

III

Климатично изпълнение

N , ІV

Спецификация и варианти на изпълнение (DOC)
Спецификация и варианти на изпълнение (PDF)

 

Модел ОММ 003.000.000

Светлоизточник

волфрам-халогенна лампа с дихроичен рефлектор с цокъл G 5.3

 

- 12 V / 35 W

Корпус на осветителя

стъклонапълнен полиамид ПАС 30

Степен на защита

IP 54 (защитени срещу проникване на прах и влага под всякакъв наклон)

Клема за зануляване на гъвкавото шлангово съединение

Влагозащитен ключ на корпуса на осветителя

Степен на защита

IP 54

Клас на защита

III

Климатично изпълнение

N , ІV

Спецификация и варианти на изпълнение (DOC)
Спецификация и варианти на изпълнениe (PDF)

 

Модел ОММ.005.000.000

Светлоизточник

лампа с нажежаема жичка

 

- 24 V / 60 W

 

- 36 V / 60 W

Корпус (отражател) на осветителя

алуминий

Степен на защита

IP 20 (незащитени от твърди частици и водни капки)

Клема за зануляване на гъвкавото шлангово съединение

Ключ на корпуса на осветителя

 

 

 

 

СТРУЙНИК ЗА СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ

Струйникът представлява гъвкаво метално шлангово съединение (гъвкав метален вал), служещ за подаване на смазочно-охлаждаща течност в зоната на рязане на металообработващи и металорежещи машини. Предлага се в следните размери:

- L 500 mm, ф 16 mm
- L 600 mm, ф 18 mm

Присъединителният накрайник за закрепване на струйника е с вътрешна резба 3/8" или 1/2".

 


© Ротех ЕООД Стара Загора. Всички права запазени.