Фирма "РОТЕХ" ЕООД - Стара Загора е специализирана в производството на осветители за машини. Тя е правоприемник на Технологичен център "РОТЕХ" ООД и има многогодишен опит в производството на осветители за локално осветление на работната повърхност на металорежещи, металообработващи, шивашки и други машини. В настоящия момент сме една от водещите фирми в България в тази област.

Предлагаме на нашите клиенти и струйници за смазочно-охлаждаща течност за металорежещи и металообработващи машини.

Производствената база на фирмата, в която нашите висококвалифицирани специалисти извършват подготовката и монтажа на изделията се намира в Стара Загора.

С качеството на изделията и коректността в работата сме извоювали доверието на своите доставчици и клиенти от цялата страна. Основни наши клиенти са български фирми, произвеждащи металообработващи машини:

•  ЗММ – Сливен,
•  "Машстрой" АД – Троян,
•  ЗММ – София,
•  "Арсенал" АД – Казанлък,
•  ЗММ – Враца,
•  ЗГММ – Перник,
•  ЗММ – Пазарджик.

През последните години изнасяме част от продукцията си за Русия и Украйна.


© Ротех ЕООД Стара Загора. Всички права запазени.